Mutonia egy falu a faluban, ideiglenes kisváros, lakhatási kísérlet, egy instabil közösség, ami ötvözi a posztindusztriális elemeket, az újrahasznosítást és önigazgatást. A helyet az alapító utazók és cyberpunkok anarchisztikus, fesztelen, kísérletező szellemben hozták létre, mint amilyenek ők maguk is. Ez lett az otthonuk, az „anyaföld”, ahova rendszeresen visszajárnak vagy ahol akár le is telepednek és felnevelik gyermekeiket. Az összegyűjtött hulladékokból és roncsokból kialakított házakat most a pusztulás fenyegeti, mert nincs olyan városfejlesztési terv, ami a hely egyediségét megvédhetné. A film épp azt a pillanatot rögzíti, amikor a városi tanács a tábor lebontására és a hely 23 évvel korábbi állapotára való visszaállítására utasította a lakókat.