Pruitt-Igoe az USA szociális lakásépítési programjának egyik típusterméke St. Louis-ban, ahol születése 1954-ben, mint minden kezdet, ünnep volt. Nemzetközileg ismertté azonban korai, 1972-es erőszakos halála tette. A modern lakóházak látványos robbantása megoldást ígért, de a személyes hangvételű film egyértelművé teszi, hogy a problémák az átalakuló tágabb társadalmi, gazdasági és politikai környezetből fakadtak. Az újdonság múlandó és az élet lényege a változás, ami elől soha senki és semmi nem menekülhet.


A PRUITT-IGOE MÍTOSZ NAGYKÖVETÉRŐL

Benkő Melinda, urbanista építész, PhD, a BME Urbanisztika Tanszék habilitált egyetemi docense, volt vezetője (2012-19). Oktatói, tudományos és szakmai tevékenysége során a kortárs európai városépítészet, illetve a modern lakótelepek elméleti és tervezési kérdéseivel foglalkozik. Kiemelten fontos számára a térbeli jelenségek multidiszciplináris megközelítése, a generációk közti és a nemzetközi együttműködésre alapozott tudásmegosztás. A DoConf doktori konferenciasorozat alapítója, Campus France, MTA Bolyai és Fulbright ösztöndíjas.