A Pillanatnyi 8 egy átmeneti várostörténelmi időszak pillanatképet mutatja be. Józsefváros jelentős városfejlesztési és ingatlanfejlesztési beruházásai bizonytalanul ténferegtek saját légüres fizikai és társadalmi terükben a gazdasági válság következtében. A bontás ejtette sebek a városszövetbe már beékelődtek, de sokan éppen ebben látták meg a lehetőséget, hogy a városi létkérdés mindennapi kihívásaira különböző gyógyító válaszokat adjanak. Ezek között van, amit ma már alapvetésnek tekintünk, amikor városaink jövőképe bizonytalanabb mint valaha. A film minden filmkockája üzeneteket hordoz az átmeneti városról, amely folyamatosan körülvesz minket, hat ránk, lehetőségeket hordoz, de észrevesszük-e őket?

A Corvin variációk szól emberekről és változásról, választásról és kiszolgáltatottságról, a szemünk előtt zajló átalakulás mögött rejlő sorsokról, nézőpontokról. Azokról az emberekről, akik miközben nélkülözhetetlen alkotópillérei a városnak, a körülöttük kíméletlenül zajló folyamatok csak sodorják őket. Miközben a Corvin Sétány Projekt egy korábban ismeretlen városi formát, perspektívákat adott Budapestnek és sokak költözhettek jobb lakásokba – addig mikroközösségek és a városi együttélés sajátos rendszerei tűntek el. A 2010-es évek minden korábbinál jobban felszínre hozta a városból tömegesen kiszoruló lakók küzdelmét Budapesten.


A BUDAPEST RÖVIDEK I. NAGYKÖVETÉRŐL

Rádai Dániel várostervező rendíthetetlenül hiszi, hogy a városokban megvan a válasz az előttünk álló kihívásokra, de csak ha a megfelelő irányból közelítjük meg őket. A Delfti Műszaki Egyetemen szerzett mesterdiplomája után nemzetközi projekteken dolgozott, erőfeszítései főként a stratégiai tervezés és a taktikus urbanisztika metszéspontjaira irányulnak sérülékeny társadalmi és fizikai környezetekben. A nyolcadik kerületben nőtt fel és nyolc városban élt, ezek tapasztalataira is épít, amikor Józsefváros városfejlesztési alpolgármestereként élettel teli, reziliens és kooperatív városrészekért dolgozik.

„A Filmnapok hétvégéje piros betűs gondolatébresztő utazás a város és sokszínű világunk körül.”